Skip to content

Wpływ prawidłowego żywienia na rozwój dziecka

Prawidłowe żywienie dzieci i młodzieży ma podsta­wowe znaczenie dla ich zdrowia, wpływa na wszystko co dzieje się w organizmie, ma także istotne znacze­nie dla samopoczucia naszych dzieci.

Prawidłowe żywienie w dzieciństwie i młodości jest warunkiem: prawidłowego i harmonijnego wzrastania i dojrzewa­nia, dobrego zdrowia, sprawności fizycznej i zdolno­ści do nauki, ochrony przed niedoborami pokarmo­wymi oraz zmniejszenia ryzyka przedwczesnego rozwoju miażdżycy i innych chorób powstających na tle nieprawidłowego żywienia.

W zależności od fazy rozwoju organizmu (tkanek, narządów) niewłaściwa dieta lub niedożywienie może prowadzić do nieodwracalnych zmian, np. w ośrodkowym układzie nerwowym, co może spowodować opóźnienie rozwoju intelektualnego i emocjonalne­go. Ponadto niedożywienie upośledza odporność humoralną i komórkową, sprzyjając zakażeniom.

Żywienie dzieci powinno być zgodne ze zmieniający­mi się potrzebami rozwijającego się organizmu. Rozwój dziecka nie przebiega w jednakowym rytmie i w czasie jego trwania są okresy o różnej intensyw­ności. Najszybsze tempo wzrastania przebiega w ży­ciu płodowym oraz po urodzeniu. W żadnym innym okresie życia wzrost i rozwój człowieka nie przebiega z taką intensywnością.

Dr n. med. Katarzyna Bąk-Drabik

Katedra i Klinika Pediatrii w Zabrzu
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Powiązane artykuły:

Zbilansowana dieta dla dziecka – co powinna zawierać? >>
Jak wspierać rozwój dziecka? Poznaj sekret właściwej diety >>
Cukier w diecie dziecka – sprawdź, jak go zastąpić >>